WhatsApp

SİRKÜLASYON POMPALARI

SİRKÜLASYON POMPALARI

Isınma gereği, insanlığın varoluşundan bu yana en önemli ihtiyaçların başında gelmiş, günümüzde de sürekli geliştirilen önemli bir konfor konusu olmuştur. Isıtma sistemlerinde konfor açısından en çok tercih edilen sistemlerin başında sıcak sulu ısıtma sistemleri gelir. Her geçen gün gelişen teknoloji ile ısıtma sistemleri ve ekipmanlarının daha verimli ve en optimum konfor şartlarında çalışabilmesi için üreticiler tarafından sürekli gelişmeler kaydedilmektedir.

SİRKÜLASYON POMPALARI;Isıtma sistemlerinde kazanda ısınan suyun tesisattaki dirençleri yenerek ısı yayıcılara iletilmesi pompa yardımıyla gerçekleşir. Daha önceleri suyun ısınıp genleşmesi prensibine göre tesisat içerisinde hareket etmesi ile pompasız doğal sirkülasyon sistemleri kullanılmış ancak ilk sirkülasyon pompasının üretilmesi ile günümüzde tesisat borularının çapları küçülmüş, geniş alana sahip yapıların en uç noktalarına kadar ısıtılması sağlanmış ve düşük su sıcaklıklarında çalışabilen modern ısıtma sistemler geliştirilmiştir. Şu bir gerçek ki, ısıtma sistemlerinin kalbi olan sirkülasyon pompası olmasaydı, ısıtma sistemleri teknolojisinden söz etmek mümkün olamazdı.